Koulupäivä

Päivärakenne

Tuntien aikataulu:

1. oppitunti 8.10-9.25

2. oppitunti 9.40-10.55

3. oppitunti

 • 11.10-12.25 (lukion ykköset ja kakkoset)

 • 11.20-12.55 (yläkoulu 9, lukio abit; ruokatauko oppitunnin keskellä)

 • 11.40-12.55 (yläkoulu 7, 8)

4. oppitunti 13.10-14.25

5. oppitunti 14.35-15.50

Koulun ovet aukeavat aamuisin kello 8.00.

Välitunnit

Yläkoulussa oppilaat saavat viettää välitunnin sisällä, mutta rohkaisemme vahvasti nuoria ulkoilemaan.

Oppilaat voivat välituntisin harrastaa liikkumista koulun pihalla ja salissa. Välituntivalvojat jakavat liikuntavälineitä, jotka palautetaan välitunnin päättyessä varastolaatikkoihin.

Iloista ja toisia kunnioittavaa leikkimieltä välitunneille!

Ruokailu

Kouluruokailu järjestetään ravintola Aurinkosalissa Sodexon toimesta. Oppilaille on vapaasti tarjolla keitto-, kasvis- ja liharuuat. Sodexo myy oppilaille välipalaa viimeisellä välkällä kello 14.25-14.35

Ruokalaan jonotetaan omien ruokavuorojen mukaisesti käytävässä ja siellä noudatetaan hyviä ruokailutapoja:

 • keskustellaan rauhallisesti

 • ei pidetä yllä päähineitä tai ulkovaatteita

 • reppu viedään omalle paikalle ennen ruuan noutamista

 • ei pidetä kännyköitä esillä

 • ruokaa otetaan saman verran kuin syödään

Mahdollisesta erityisruokavaliosta pitää ilmoittaa itse ruokalan henkilökunnalle.

Tavaroiden säilytys

Oppilaat kantavat pääosin tavaroita mukanaan pitkin koulupäivää.

Koulussa on säilytyslokeroita, joita ei valitettavasti riitä jokaiselle henkilökohtaisesti. Yläkoululainen jakaa lokeron kaverin kanssa. Säilytyslokeroa haetaan kouluisännältä lomakkeella, johon laitetaan myös samaan lokeroon tulevan kaverin nimi. Saadaksesi käyttöoikeuden lokeroon sinun on maksettava 30 euron pantti. Jos kadotat avaimesi, menetät panttimaksun. Saadaksesi uuden avaimen sinun on maksettava jälleen 30 euron pantti, joka palautetaan lukuvuoden päättyessä avainta vastaan.

Käytävillä on myös naulakoita, joihin voit ripustaa ulkovaatteitasi ja muita tavaroitasi. Huomaa kuitenkin, että koulu ei vastaa oppilaan henkilökohtaisista tavaroista! Älä jätä arvokasta tavaraa vartioimatta. Koulu ei suosittele esimerkiksi erittäin kalliiden matkapuhelimien käyttöä koulussa.

Koulumatkat

Oppilaan tulee noudattaa liikennesääntöjä ja käyttäytyä asiallisesti koulumatkoilla.

Soveltuvuuskokeella painotettuun opetukseen valitut oppilaat saavat koulumatka-avustuksena HSL:n matkalipun, mikäli koulumatka on vähintään 3 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatkalla tarkoitetaan lyhintä jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä koulusta oppilaan asunnolle HSL: n kevyen liikenteen reittiopasta käyttäen.

Koulumatka-avustushakemuksen saa kansliasta ja se palautetaan kouluisännälle.

Oppilaat voivat tarvita HSL:n arvolippuja liikkuessaan esimerkiksi liikuntapaikoille tai oman uskontonsa opetukseen. Nämä arvoliput jakaa kouluisäntä.

Koulutapaturma

Koulussa on voimassa vakuutus, joka korvaa kouluaikana tapahtuneet tapaturmat. Mikäli sinulle tapahtuu tapaturma koulussa, toimi alta löytyvien ohjeiden mukaan.

 • Oppilaan kuljettaa lääkäriin huoltaja tai ambulanssi.

 • Opettaja antaa oppilaalle vakuutustodistuksen, joka annetaan hoitavalle lääkärille. Mikäli opettajalla ei ole antaa todistusta, oppilas maksaa hoidon ensin itse ja toimittaa myöhemmin lääkärintodistuksen ja kuitit kansliaan.

 • Tapaturmailmoitus tehdään vakuutusyhtiötä varten. Ilmoituslomake saadaan opettajalta tai koulusihteeriltä kansliasta. Lomake palautetaan välittömästi koulusihteerille, joka tekee ilmoituksen vakuutusyhtiöön

 • Koulusihteeriltä saa mahdollista koulukuljetusta varten anomuksella taksikortteja lääkärin suosituksen mukaisesti.