Oppilastoiminta

Oppilaiden aktiivisuus koulun toiminnassa tekee yhteisön toiminnasta kaikille mielekkäämmän. Erilaisessa oppilastoiminnassa saat myös hyvää harjoitusta tulevaisuuden työelämätaidoista. Tervetuloa mukaan!

Oppilaskunta

Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, joka toimii nuorten äänenä koulussa.

Oppilaskunnan tavoitteena on luoda viihtyisä ja miellyttävä kouluympäristö oppilaille. Tämä tapahtuu esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, keskustelemalla koulun henkilökunnan ja johdon kanssa sekä osallistumalla kaupungin projekteihin.

Peruskoulun kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunnan toimintaan osallistuvat luokan luottamusoppilaat sekä vuosittain valittava hallitus. Luottamusoppilaiden tehtävä on toimia linkkinä hallituksen ja luokan välillä. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa noin kerran kuukaudessa. Lisäksi hallituksen edustajat järjestäytyvät työryhmiin erilaisissa projekteissa.

Oppilaskunnan toimintaa ohjaa biologian ja maantiedon opettaja Riina Uvanto.

Tukioppilaat

Tukioppilastoiminnalla parannetaan koulun yhteishenkeä.

Tukioppilastoiminta edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, lisää koulun yhteishenkeä, torjuu yksinäisyyttä ja lisää nuorten osallisuutta koulussa. Tukioppilaina toimivat valintakokeilla valitut vapaaehtoiset kasi- ja ysiluokkalaiset, jotka pyrkivät erityisesti auttamaan seiskoja uuteen ympäristöön sopeutumisessa. Tukioppilastoimintaa ohjaavat kielten opettaja Emmi Apponen ja laaja-alainen erityisopettaja Janne Särkkä.

Muita aktiviteetteja

Koulussamme voi harrastaa liikuntaa, musiikkia ja retkeilyä. Voit myös ryhtyä digiagentiksi.

Koulumme osallistuu erilaisiin koulujen välisiin urheilutapahtumiin, usein myös erinomaisella menestyksellä. Kysy näistä lisää liikunnanopettajilta.

Koulussamme toimii aktiivista kuoro- ja bänditoimintaa, joita vetää musiikinopettaja Joonas Tuhkanen. Kuorolla ja bändillä on merkittävä rooli koulumme kulttuuriin oleellisesti liittyvissä juhlissa.

Kerhotoimintaa pyritään pitämään yllä oppilaiden toiveiden ja opettajien kiinnostusten kohteiden mukaan. Tällä hetkellä toiminnassa on yläkoulun retkeilykerho, jota vetävät Riina Uvanto ja Severi Salonen.

Digiagentit ovat nuoria, jotka auttavat toisia tietoteknisissä pulmissa. Tätä toimintaa vetävät Anne Syrjö ja Vesa Nikkilä.