Tekniikka

Ongelmatilanteiden ABC: Tarkista, että käytät koulun palveluja Heryk-tunnuksin, käynnistä oikutteleva ohjelma uudelleen tai käynnistä läppäri uudelleen.

Sähköiset oppimisympäristöt ja oppimateriaalit ovat internetissä toimivia palveluita, joita käytetään opiskelussa. Ne tarjoavat sopivia työkaluja koulutöiden tekemiseen ja tallentamiseen sekä vuorovaikutukseen toisten kanssa.

Herttoniemen yhteiskoulussa on käytössä seuraavat sähköiset palvelut ja oppimisympäristöt:

Wilmaa käytetään kodin ja koulun väliseen viestimiseen, oppilaan ja opettajan väliseen viestimiseen, oppilaiden arviointiin, lukujärjestyksien ja poissaolojen seurantaan. Koulu jakaa tunnuksen oppilaille ja huoltajat luovat tunnuksen itse koululta saatavan koodin avulla. Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 523/1999 10§)

Koulu tarjoaa tunnukset seuraaviin palveluihin:

  • Microsoft365 on käytössä sähköposti, kalenteri, toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint), tiedostojen tallentaminen ja hallinta (OneDrive). Projektityökalun (Teams) avulla voidaan suorittaa kursseja tai tehdä projekteja.

  • Google Workspace for Education on käytössä kalenteri, toimisto-ohjelmat (Docs, Sheets, Slides), tiedostojen tallentaminen ja hallinta (Heryk Drive). Projektityökalun (Classroom) avulla voidaan suorittaa kursseja tai tehdä projekteja.

Näiden lisäksi koululla on käytössä sähköisiä oppikirjoja, joihin yleensä tarvitaan erilliset tunnukset. Sähköisten oppikirjojen käyttö vaihtelee oppiaineittain. Herttoniemen yhteiskoulussa yleisimmin käytössä olevat sähköiset oppikirjasarjat ovat: Otava, SanomaPro ja Studeo.

Saat omat tunnukset tietoverkon palveluihin (Microsoft 365, G Suite, Moodle) sekä Wilmaan.

Wilmassa hoituu poissaolojen ja suoritusten seuranta sekä viestintä opettajille.

Sähköpostilla voit pitää yhteyttä eri yhteistyötahoihin. Herykin järjestelmät lähettävät ilmoituksia tähän osoitteeseen.

Heryk Drivessa tiedostosi pysyvät tallessa ja muokattavana.

Moodlessa voi olla kurssien sisältöjä.

Koulun kotisivuilla tiedotetaan ulkopuolisia Herykistä.

Yläkoululaisilla on käytössä Chromebookit.

Apuja tietoteknisiin ongelmiin löytynee Tietotekniikka Classroomista, jos ei löydy niin kysy tai kokeile rohkeasti.

MPassID käyttää koulun Wilmaa tunnistautumiseen; ensimmäisellä kerralla sinun pitää etsiä Heryk listalta ja myöhemmin Heryk näkyy painikkeena sivulla.

Näppistaiturilla voit treenata kirjoitusnopeuttasi.

Tavut lukunopeuden kehittämiseen.

Kaava -sivulla voi tutustua matematiikan kirjoittamiseen tietokoneella.