Turvallinen koulu

Järjestyssäännöt

Yhteiset säännöt ovat miellyttävän ja turvallisen yhteisön peruspilari. Lue ja sisäistä Herykin järjestyssäännöt huolella.

 1. Kunnioita itseäsi ja muita

 2. Kunnioita koulun ja toisten ihmisten omaisuutta

 3. Noudata annettuja ohjeita

 4. Ole paikalla ja saavu ajoissa

 5. Tee annetut tehtävät

 6. Käyttäydy asiallisesti

 7. Pysy koulun alueella (koskee peruskoulua)

 8. Noudata liikennesääntöjä koulumatkoilla ja siirtymisissä koulupäivän aikana

 9. Pidä koulu ja ympäristö siistinä

 10. Käytä tietokonetta ja mobiililaitteita oppitunneilla vain opettajan luvalla

 11. Päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty

 12. Vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty

 13. Koulu voi käyttää kurinpidollisia toimenpiteitä, jos koulun järjestyssääntöjä ei noudateta

Kiusaaminen

Kaikenlainen henkinen tai fyysinen kiusaaminen on Herykissä ehdottomasti kielletty. Jokaisella on oikeus olla omanlaisensa muiden siihen puuttumatta.

Herttoniemen yhteiskoulun yläluokat osallistuvat KiVa Koulu -toimintaan. Tavoitteena on kiusaamisen tunnistaminen ja ennalta ehkäiseminen, siihen puuttuminen ja kielteisten vaikutusten vähentäminen.

Turvallisuus

Koulumme tärkein periaate on kaikille turvallinen koulupäivä. Turvallisuuden kannalta oleellista on kuunnella kuulutuksien ja henkilökunnan ohjeita huolellisesti ja toimia niiden mukaan.

Hätäpoistumistie löytyy kuvattuna jokaisen koululuokan ovesta. Mahdollisen hälytyksen sattuessa oppilaat poistuvat rauhassa koulurakennuksesta ja siirtyvät Hiihtomäentien päästä urheilukentälle johtavalle kävelytielle. Täällä oppilaan tulee ilmoittautua sen hetkisen tunnin opettajalleen. Herykissä järjestetään vuosittain poistumisharjoitus, jossa harjoitellaan edellä mainittu tapahtumaketju.

Kurinpitotoimet

Jos oppilas toimii vastoin yhteisiä pelisääntöjä, hänen kanssaan käydään kasvatuskeskustelu, jossa ovat mukana oppilas ja koulun opettaja, luokanvalvoja ja/tai rehtori. Tarvittaessa keskusteluun voidaan kutsua myös huoltajat.

Keskustelu dokumentoidaan Wilmaan, jonka kautta tieto välittyy huoltajalle. Oppilas voidaan pyytää keskustelun aikana soittamaan huoltajalle. Jos oppilaalle järjestetään useita kasvatuskeskusteluja lukuvuodessa, huoltaja ja oppilas kutsutaan koululle käymään tilannetta yhdessä läpi. Myös tässä keskustelussa sovitut asiat kirjataan Wilmaan.

Jälki-istuntoja järjestetään parin viikon välein. Oppilaan tulee jälki-istunnon saatuaan mennä ensimmäiseen mahdolliseen jälki-istuntotilaisuuteen. Yleisimmin jälki-istuntoja annetaan myöhästelystä (yli kolme myöhästymistä jakson aikana).

Vakavimmista rikkeistä oppilaalle voidaan antaa varoitus. Myös määräaikainen erottaminen on mahdollista.